Dlaczego nauka języków od mieszkańców danego kraju, nie zawsze jest dobra?

Nauka języków obcych towarzyszy nam od najmłodszych lat. Pierwsze lekcje języka angielskiego czy niemieckiego mają bowiem miejsce już w szkole podstawowej. Wiele osób uważa jednak, że najlepszym sposobem na opanowanie jakiegoś języka jest przeprowadzka do używającego go kraju i „skok na głęboką wodę”. Dlaczego nie jest to najlepszy pomysł? O tym poniżej.

Nauka języka „na gorąco” czyli co nagle to po diable

Wspomniane powyżej rozwiązanie, biorąc pod uwagę z jaką łatwością wielu z nas zapamiętuje zwroty z języka angielskiego, będącego podstawowym językiem wielu popularnych filmów, seriali czy gier wideo, może wydawać się doskonałym kolejnym krokiem w rozwoju umiejętności językowych. O ile jednak przeprowadzka do ojczyzny danego języka celem jeszcze dalszej poprawy może być sposobem na osiągnięcie maksymalnej sprawności w danym języku, o tyle zastąpienie przeniesieniem się jakiejkolwiek nauki języka i konieczność błyskawicznego nabycia zdolności komunikacji niesie za sobą szereg pułapek i niebezpieczeństw.

Wady nauki języka bezpośrednio w kraju docelowym

Każdy język na świecie, niezależnie od tego, do której grupy należy, posiada swoją oficjalną formę, zwaną też literacką, oraz formy potoczne, zwane dialektami i gwarami. Z przyczyn oczywistych w polskich, choć nie tylko, szkołach nauczanym językiem jest jego forma literacka, stanowiący najbardziej poprawną wersję oraz podstawę wszystkich dialektów. Nauka języka bezpośrednio w kraju, w którym on występuje, poprzez próby porozumienia się z lokalną społecznością powoduje, iż przyswajamy, oprócz samego języka, lokalny dialekt, który może diametralnie różnić się od wersji, która obowiązuje jako oficjalny język. Ponadto każda z lokalnych odmian języka może operować na bazie nieco innych zasad gramatyki, posiadać zupełnie inne brzmienie słów opisujących poszczególne przedmioty etc. To wszystko powoduje, iż de facto w zwykłej nawet rozmowie nie uczymy się danego języka, a jedynie jednej wąskiej jego wersji.

Podsumowanie

Wyjazd czy pobyt w kraju ojczystym danego języka może być sposobem na udoskonalanie jego znajomości, lecz z racji występowania wielu odmiennych dialektów nie powinien być metodą na jego naukę od podstaw, nawet pomimo niebagatelnych zalet ćwiczenia komunikacji w nim z używającą go naturalnie społecznością.