Europejski Dzień Języków

Rokrocznie obchodzi się Europejski Dzień Języków. Święto to obchodzą zarówno uczniowie, który z przyjemnością zgłębiają jeden lub kilka z przeszło dwustu istniejących języków europejskich, jak i wykładowcy przekazujący na co dzień wiedzę na ich temat. Czym tak właściwie jest to święto, dlaczego warto wziąć udział w jego odchodach oraz jakie pomysły na to wdraża większość szkół, zarówno czysto językowych, jak i tych nastawionych na naukę ogólną? O tym opowiemy w dzisiejszym wpisie.

Czym jest Europejski Dzień Języków?

Jak już nadmieniliśmy we wstępie, Europejski Dzień Języków jest międzynarodowym świętem, które powstało za sprawą Rady Europy, a jest obchodzone 26 września na terenie całego Starego Kontynentu. Powstało z myślą nie tylko o osobach pogłębiających swoją wiedzę w językach innych niż ich rodzimy. Jego głównym zadaniem jest za to propagowanie samej nauki języków obcych i promowanie zalet płynących z różnorodności językowej.

Europejski Dzień Języków zaczął być obchodzony w 2001 roku – święto to zostało ustanowione po zakończeniu organizowanego przez Radę Europy, Unię Europejską oraz UNESCO Europejskiego Roku Języków. Szybko przebiło się do tradycji, obecnie stanowiąc część harmonogramu rocznego wielu szkół językowych – w tym również i naszej.

Główne cele Europejskiego Dnia Języków

  • pokazanie ludziom, zwłaszcza młodym, znaczenia nauki języków,
  • wskazanie na różnorodność kulturową Europy,
  • zademonstrowanie korzyści płynących z władania kilkoma językami obcymi,
  • zachęcenie ludzi do nauki przez całe życie – nie tylko w okresie czysto szkolnym.

Pomysły na obchodzenie Europejskiego Dnia Języków

Europejski Dzień Języków jest idealnym momentem dla osób chcących podjąć się uczenia języka obcego. Mogą one liczyć na promocję na wszelkiego rodzaju kursy oraz szkolenia, również w obrębie naszej szkoły językowej. Pomysły na jego obchodzenie nie zamykają się jednak w sferze czysto finansowej. Poniżej przedstawiamy pomysły, na jakie do tej pory wpadała nasza szkoła językowa, a także zaprzyjaźnione z nią placówki oraz organizacje zajmujące się szeroko pojętą nauką, celem propagowania nauki europejskich języków i aktywnego brania udziału w ich święcie.

Nauka liczenia lub witania się w wielu językach

Z okazji Europejskiego Dnia Języków wiele szkół językowych, zwłaszcza tych wielojęzycznych, zachęca swoich uczniów do przyswojenia sobie pięciu lub dziesięciu pierwszych cyfr w kilku różnych językach obcych. Alternatywą dla tego jest uczenie się różnych przywitań, praktykowanych w odrębnych państwach europejskich. Przywitania te uczą często również gestów, odmiennych dla wielu innych krajów. Nie we wszystkich państwach na przywitanie się macha, a obywatele nie każdego z krajów dzielą swoje przywitania na formalne i nieformalne, jak w Polsce.

Degustacja połączona z rozmową

Bardzo ciekawym wydarzeniem, na które decyduje się coraz więcej szkół językowych właśnie z okazji Europejskiego Dnia Języków jest degustacja potraw europejskich. Idealna sytuacja zakłada sprowadzenie przedstawicieli każdego z państw, z których owe dania się wychodzą – takich, którzy wciągnęliby uczniów i wykładowców w rozmowę na temat kultury swojego państwa. Bądź co bądź bowiem samo to święto obracać się powinno wokół interakcji międzyludzkich.

Europejskość a tłumaczenia filmów

Bardzo ciekawym pomysłem, na jaki wpadają szkoły językowe jest wyemitowanie filmu, który został przetłumaczony na co najmniej kilka języków europejskich. Wiele produkcji lekkich, chociażby tych z wytwórni Disney, uczniowie znają na pamięć, a obejrzenie ich z innym podkładem dźwiękowym da im wizję tego, jak prezentują się „w akcji” języki obce. Być może samo ich brzmienie przekona ich do podjęcia się ich nauki?

Wymiana listów i uczniów

Wymiany tego typu praktykowane są od bardzo wielu lat, a zaangażowani są w nie uczniowie z wielu różnych szkół rozsianych po całej Europie. Są one zalążkiem mnóstwa interesujących znajomości, które ściśle związane są z językami obcymi, a które są w stanie stanowić świetną motywację do ich zgłębiania. Zwłaszcza, że rozmawiamy tu z człowiekiem, z którym na pewno nie dogadamy się po polsku – musimy znaleźć na to inny sposób.

Lekcje online z obcokrajowcami

W dobie Internetu alternatywą dla wymiany uczniów, ale często też dodatkiem do niej, są międzynarodowe lekcje online. Ich plusem jest możliwość zapoznania się ze schematem nauczania w innym państwie, ale i szansa na wejście w interakcję z uczniami i wykładowcami z zagranicy. Szkoły językowe bardzo często współpracują ze sobą na tej zasadzie, a uczniowie chętnie wymieniają między sobą informacje na temat zwyczajów, kultury, ale też po prostu upodobań ludzi w podobnym wieku.

Podsumowanie

Europejski Dzień Języków, mimo swojego stosunkowo niedużego stażu, wielu ludzi zdążył już przekonać do nauki i poszerzania własnych horyzontów językowych. Takiż jest zresztą jego cel, a sam w sobie stał się świetną, kultywowaną przez wiele placówek tradycją. Ważną zwłaszcza w dzisiejszych czasach globalizacji i zacierania się granic między poszczególnymi państwami.