Regulamin promocji wczesny zapis 2023

REGULAMIN PROMOCJI „WCZESNY ZAPIS’’

 1. Promocja WCZESNY ZAPIS  obejmuje ona osoby, które zapiszą się na pierwszy semestr kursu językowego w grupie w roku szkolnym 2023/24 między  23 czerwca a 10 lipca 2023 roku oraz wpłacą kwotę w wysokości 100 zł
 2. Promocja dotyczy podręcznika do nauki oraz uczestnictwa w losowaniu rabatu za kurs, cena za kurs jest zgodna z ofertą 2023/24
 3. Podręczniki będą wydawane w okresie wrzesień styczeń  2023 uczestnikom kursu nie zalegającym  z opłatą. 
 4. Osoba uczestnicząca  w promocji otrzymuje e-mailowe potwierdzenie posiadania prawa odbioru na podręcznika.
 5. Prawo odbioru podręcznika umożliwia  jednorazowe  skorzystanie  z  bezpłatnego  podręcznika do dnia 31.01.2024
 6. W przypadku,  gdy  grupa  kontynuuje  podręcznik  z  poprzedniego  roku  szkolnego, uczestnik promocji może odebrać kolejny podręcznik do nauki języka.
 7. Z prawa odbioru podręcznika  może  korzystać  uczestnik promocji tzn. osoba która opłaciła 100 zł oraz wysłała email o treści „Wczesny zapis, imię i nazwisko dziecka” w terminie do 10 lipca 2023
 8. Prawo odbioru podręcznika,  można przekazać wskazanej osobie która jeszcze nigdy nie była uczestnikiem nauki w szkole MAK a zostanie nim w pierwszym semestrze 2023/24
 9. Zwrot wpłaconej kwoty może nastąpić wyłącznie, jeśli nie zebrała się grupa na dany poziom lub  jeśli  szkoła nie uruchomiła grupy w  dyspozycyjności kursanta a dyspozycyjność  była przekazana szkole  nie  później  niż  do 25 września 2023
 10. Podręcznik może zostać odebrany nie później niż 31.01.2024 po tej dacie, podręczniki nie będą wydawane.
 11. Losowanie rabatów 20%, 15%, 10% na opłatę za pierwszy semestr odbędzie się w szkole językowej MAK os. Centrum E 25 b w dniu 13 lipca 2023
 12. Osoby które zostały wylosowane zostaną powiadomione o tym za pomocą wiadomości e-mail.

dyrektor

Marek Łoziński