Jak polepszyć angielski?

Nauka języka angielskiego nie dla każdego jest łatwa, ale trzeba być optymistą i jeśli nawet pojawiają się problemy, dostrzegać w nich szansę na dalszy rozwój i okazję do poszerzenia swojej wiedzy. Jak polepszyć angielski? Należy przede wszystkim, odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób uczymy się języka ojczystego? Najpierw słuchamy, potem mówimy, potem czytamy i piszemy. Słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie to cztery umiejętności językowe, które trzeba rozwinąć, aby w pełni się komunikować. Słuchanie i czytanie to rodzaje aktywności mowy, które odbieramy. Mówienie i pisanie mają charakter produktywny: są tym, co sami tworzymy. Aby zdobyć każdą z czterech umiejętności, trzeba wdrożyć język angielski do swojego codziennego życia.

Co zrobić, aby polepszyć swój angielski?

Istnieje kilka przydatnych wskazówek, które pomagają uporać się z pojawiającymi się trudnościami i wyraźnie poprawić znajomość języka obcego.Trzeba starać się jak najczęściej kontaktować się z językiem angielskim. Drogą do mistrzostwa jest praktyka, więc jeśli ktoś chce poprawić umiejętność posługiwania się językiem angielskim, musi zwrócić na to szczególną uwagę. Na wczesnych etapach nauki ważne jest, aby zarezerwować czas na każdy z czterech aspektów, czyli: słuchanie, mówienie, czytanie oraz pisanie.

Słuchanie jest niezwykle istotne podczas nauki języka angielskiego. Dzięki temu nie tylko będzie się w stanie zrozumieć czyjąś mowę, ale także nauczyć się dokładniej wyrażać własne myśli. Jak więc poprawić swoje rozumienie ze słuchu? Należy dużo słuchać i zwracać szczególną uwagę nie tylko na to, co się mówi, ale również, jak się to robi. Z dostępnych zasobów warto zwrócić uwagę na:

  • Poszerzenie kręgu komunikacji. Będzie można nawiązywać nowe znajomości z ludźmi z różnych części świata, komunikować się z ciekawymi rozmówcami z innych krajów na forach, stronach wymiany językowej i blogach.
  • Poszerzać swoje horyzonty. Głównym źródłem wiedzy współczesnego człowieka jest Internet, w którym jest znacznie więcej informacji w języku angielskim niż w języku polskim. Znajomość języka angielskiego na wysokim poziomie umożliwia czytanie większej ilości materiałów na interesujący temat, odnajdywanie pomysłów na zagranicznych forach i serwisach.
  • Oglądanie filmów. Jeśli na poziomie średniozaawansowanym może sprawiać trudność oglądanie filmów na dowolny temat, to na wyższych poziomach jest to praktycznie nieograniczone i można oglądać filmy i seriale dowolnego gatunku w oryginale.

Jak poprawić poziom angielskiego?

Kontynuowanie nauki języka angielskiego z nauczycielem jest najbardziej skutecznym sposobem na polepszenie angielskiego. Wiele osób poznając podstawy tego języka rezygnuje z zajęć z nauczycielem i zaczyna uczyć się samodzielnie.Trzeba sobie uzmysłowić, że wybór właściwej drogi do osiągnięcia tego celu jest dość trudny. Aby szybciej poprawić swój angielski, zalecane jest poszerzanie wiedzy pod okiem profesjonalisty, który potrafi w rzetelny sposób przekazać wiedzę.

Poznawanie języka z osobą anglojęzyczną

Mówienie to umiejętność, nad którą wszyscy ciężko pracują. A na etapie polepszania angielskiego skutecznym sposobem na rozwinięcie są zajęcia z osobą, która pochodzi z kraju, w którym obowiązuje ten język. Nauczy ona komunikować się naturalnie, używać idiomów, czasowników frazowych, slangu w mowie, wszystkiego, co jest nieodłączne w wymowie.  

Kontaktowanie się z ludźmi, z którymi można porozmawiać po angielsku

To najtrudniejsze i najważniejsze zadanie, ponieważ większość osób uczy się języka angielskiego, aby nim mówić.Trzeba skorzystać z każdej możliwej sytuacji do poprawienia swojego angielskiego i porozumiewania się nim: chodzić do klubów dyskusyjnych w języku angielskim, uczęszczać na lekcje grupowe i rozmawiać ze znajomymi. A także znaleźć osobę na stronie wymiany językowej lub odwiedzić kluby dyskusyjne.

Poszerzanie swojego słownictwa w języku angielskim

Im więcej słów się zna, tym bogatsza jest mowa, więc należy zwracać uwagę na słownictwo. Wkuwanie słownika alfabetycznie jest bezużyteczne, nauka bez racjonalnego podejścia wymaga tylko czasu i wysiłku. Słowa, których się nie używa, są bardzo szybko zapomniane. Kolejna niewielka ich część trafia do rezerwy biernej, to znaczy rozpoznawania podczas czytania, ale w rozmowie prawdopodobnie już się ich nie pamięta.

Co zrobić?

Tworzyć listy na jeden temat, na przykład zwierzęta, sport, podróże itp., nauczyć się tylko tych słów, których będzie się regularnie używać. Jeśli ktoś nie ma zamiaru rozmawiać z prawnikiem, to nauka angielskich terminów prawniczych nie ma sensu. Z każdym nowym słowem można wymyślać jak najwięcej zdań. Wracać do niego raz po raz, aby w krótkim czasie słownictwo stało się znacznie bogatsze.

Poprawienie rozumienie języka angielskiego ze słuchu

Nawet, jeśli ktoś skrupulatnie uczy się gramatyki, regularnie uczy się słownictwa i systematycznie ćwiczy mówienie, mogą pojawić się problemy ze słuchaniem. Niedoświadczone osoby najczęściej wyrywają pojedyncze słowa z krótkiej mowy, ale nie mogą pojąć znaczenia wszystkiego, co zostało powiedziane. W tej sytuacji może pomóc tylko praktyka. Jeśli ktoś aktywnie uczy się języka angielskiego, powinien jak najczęściej słuchać zagranicznych nagrań, oglądać filmy w oryginale. Jeszcze lepszy efekt można osiągnąć, powtarzając usłyszane frazy oraz ich prawidłową wymowę.

Aby poszerzyć swoją wiedzę, trzeba otoczyć się językiem angielskim, korzystając z dostępnych przedmiotów. Wymienić polskie menu w telefonie komórkowym na angielskie, przeczytać opis gier w tym języku, sporządzić listę zakupów również bez użycia polskich słów. W ten sposób nauka języka angielskiego staje się nawykiem i zabawną grą, a nie nudnym obowiązkiem. Skorzystanie ze wszystkich tych wskazówek, spowoduje, że angielski na pewno poprawi się w bardzo krótkim czasie. Nie należy przestawać go doskonalić, jeśli chce się mówić płynnie. Długie przerwy w nauce cofną każdego o kilka kroków, co zmusi do wznowienia nauki i powrotu do miejsca, w którym kiedyś się zaczynało.